October 31, 2008

Panalangin ni Isko

Aba Ginoong Puruntong, napupuno ka ng marsha,
Ang Donya Delilah ay sumasaiyo,
At sumasa-iyo din ang kanyang alagad na si matutina.
Bukod kang pinagpala ng babaeng lahad
Pinagpala din naman ang iyong anak na si sherly.
(Ha-mem)

1 comment:

pheng :-) said...

astig